Bygdeboken

BYGDEBOKEN-hur kom den till

 

Under mer än tio års tid samlade den här gruppen material till en bok om bygden.

Arbetsgruppen

Överst

f. v. Gunvor Åsberg och Sören Sjöstrand ........

 

Nästa rad

f.v. Kristin Böhlmark, Jan Olof Hedlund

 

Tredje raden

f.v. Ann-Christin Eriksson och Greta Morberg .......

 

Längst fram

f.v. Sven G Bergkvist och Svea Eriksson

 

I starten gällde dokumentationen byn Rupstjärn.

Ganska snart vidgades dock området för bokens innehåll till att också omfatta de närmaste byarna, nämligen Risänget, Riset, Toftänget, Bäckänget och Lumsviken,

d.v.s."Vår del av Sundborn" vilket också blev bokens titel.

 

 

Bernt Jansson

tog hand om redigering och layout i dator tillsammans med Janne Hedlund.

Det blev även en CD!

 

Samtliga fastigheter finns på en eller flera bilder i boken.

En mängd personbilder, bl.a. många gamla fina skolkort.

Jord- och skogsbruk m.m. förr och nu beskrivs i ord och bild.