VAD GÖR BYALAGET ?

Dess målsättning är att verka för byns gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk. I den andan genomförs följande aktiviteter och projekt:.

Varje år genomförs följande:

* Sommarfester kombinerat med årsmöte samt tipspromenad
* Julgran och julgransutdansning med tomte och godispåsar till barnen
* Julblomma till äldre personer (75 år och äldre)
* En blomma till nyinflyttade
* En tavla med motiv från Rupstjärn till alla nyfödda på byn
* Badplats med brygga
* Pimpeltävling
* Skidspår
* Majbrasa med fyrverkeri
* Pulkarace för barnen
* Tipstävling: "När blir tjärnen isfri?"
* Fäbodgudstjänst vid Nästfäboden


Genomförda projekt:

1995: Renovering av "spruthuset" som är uppfört år 1914
1996: Uppsnyggning av "Råstenen" som är från år 1924
1996: Medverkat till vindskydd vid busshållplatserna
1996: Anslagstavla med belysning
1997: Informationstavla på Galgbacken
1997: Informationstavlor vid rösen efter gamla sockengränsen
1998: Upprensning samt inhägnad av ormgranen
1998: Reparation av röset vid Galgbacken
1998: Informationstavla vid Nästfäbodarna
1999: Tillverkning av nytt pumphus
2000: Kolarkoja vid Råberget i anslutning till Sundbornsleden
2000: Säkrare gångväg för skolbarnen till busshållplatserna
2000: Plantering av ett millenniumträd
2001: Besök på Bergslagssalongerna
2002: Gammaldags "mjölkpall"
2002: Bypromenad tillsammans med Hembygdsföreningen
2002: Hemsida på Internet
2003: Vindskydd vid Lomsen
2004: 10-årsjubileum med en resa till Jädraås
2005: Uppröjning av "Skolvägen"
2005: Inventering av fäbodställen vid Nästfäbodarna
2005: Friluftsgudstjänst på gården vid "Blinde Palm"
2005: "Byastafetten" med Radio Dalarna
2006: Kartkurs
2006: Upprustning av vindskyddet vid Råberget
2007: Säkrare gångväg för skolbarnen till busshållplatserna
2007: Nya, enhetliga postlådor
2007: Bussresa till Björnparken i Orsa
2007: Uppmärkning samt kartor med ställ på "vår" del av Sundbornsleden
2008: Uppmärkning med gamla namn samt dokumentation av fäbodvägar, basvägar, stigar, ..........gamla.kolbottnar, inägor, kvarnplatser m.m.
2008: Byn medverkade vid gudstjänsten i Sundborns kyrka samt serverade kyrkkaffe
2008: Besök på Bergslagssalongerna

Projekt som pågår nu:

* Orienteringstavla över byn
* Namn och skyltar på alla byvägar
* Uppförande av ett skogsmuseum
* Inventering av historiska kulturminnesmärken, som kolbottnar, rösen, husgrunder, gamla odlingar m.m. i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

Byalaget har många förslag på idéer som väntar på att genomföras:

* Skoterleder
* Skidtävling samt tipspromenad för barnen
* Julpyssel och ljusstöpning
* Upprustning, rensning och uppmärkning av Trefaldighetskällan och andra källor
* Kurs i den gamla tekniken att göra takpärt

 

 

Skicka e-post