NÄSTFÄBODEN

-en kort historik

Nästfäboden heter skifteslagets fäbod. Den ligger ca 4,5 km öster om Rupstjärn, på Flybergets västsluttning, med en storslagen utsikt. De sista som brukade fäboden var Danielssons från Persarvet. Svea och Elida hette de sista fäbodkullorna. De använde Nylings stuga från 1921 och fram till 1931.

Långt tillbaka, då Rupstjärn och Riset tillhörde Svärdsjö, var det bönder från Bengtsheden som brukade fäbodarna. Det finns upptecknat redan år 1664. I mitten av 1800-talet fanns det elva fäbodstugor med uthus och vallar enl en karta från 1858.
I samband med storskiftet och att sockengränsen ändrades kom fäboden att tillhöra Rupstjärns och Risets skifteslag. Därmed flyttade troligen bönderna från Bengtsheden sina stugor och uthus till andra fäbodar.- inventering av tidigare bebyggelse

 

Sören Sjöstrand har gjort en inventering av den gamla bebyggelsen vid Nästfäboden. Det är ett omfattande arbete där han dels har utgått från en gammal karta från år 1858, dels använt sig av den moderna GPS-tekniken för platsbestämning.

Varje tomt har undersökts minutiöst i jakten på spår efter de gamla byggnaderna. Endast ett fåtal hus finns kvar. Mestadels består spåren av övervuxna grunder och källargropar. Men allt han hittat är dokumenterat på karta och med kameran.
Vi redovisar här ett par exempel på resultatet av Sörens arbete.


Sören Sjöstrand

 

 

 

Område E, 5:4 ägdes år 1858 av Hans Ols Hans Hansson
Kartan visar var foto nr 11 (t.h.) nr 10 (nedan) och nr 12 (nedan t.h.) togs.
Kartan är en del av den stora kartan överst.
Foto 11 (ovan) togs av K E Forsslund år 1925. Kartan t.v. visar var fotot togs !

Foto nr 10 t.v. visar källarvalv och skorstensrester från samma stuga idag.

På foto nr 12 t.h.syns endast en del byggnadsrester.

 


De sista fäbodkullorna som bodde på fäboden var Svea och Elida Danielsson. Här poserar Elida i dörren till Nylings stuga på ett av K E Forsslunds foton från år 1925
(kartans nr 22, t.v.) (Jfr stora kartan ovan!)

Nedan är Sörens foto av samma stuga nu.
Stugan sedd norrifrån på Sörens foto nr 19 t.v och Forsslunds foto nr 20 t.h.
Husen i bakgrunden ligger på grannfastigheten i söder. Jfr kartan!

Dalarnas museum är innehavare av negativen till Forsslunds foton.

 

Skicka e-post