PROJEKTET GAMLA NAMN


Förr i tiden hade allmänheten inte tillgång till
några kartor, vilket gjorde att man hade namn
på många platser i skogen och andra ställen i
naturen. Nu används inte namnen längre och
de håller på att försvinna för gott.

Vi tyckte att de är värda att bevara för fram-
tiden och började att inventera och skriva ner
de namn vi kände till. Och vi pratade med några
äldre personer i byn.

Vi bildade en arbetsgrupp som började jobba
med projektet att bevara namnen på skyltar.
Vi tittade på olika alternativ och beslutade att
tryckimpregnerad furu var det som passade
bäst ute i naturen. Men pengar fattades.
Vi kontaktade Riksantikvarieämbetet och sökte bidrag som vi också fick beviljat. Projektet
kunde påbörjas.

Sommaren 2004 började vi att tillverka skyltar och under arbetets gång har det hela tiden kommit upp flera namn. I nuläget har vi tillverkat 84 skyltar, varav på 25 finns tillhörande beskrivning på en tavla att placeras under skylten.

Vi som arbetat med projektet är: Jan Erik Böhlmark, Tore Hedlöf, Tord Wigander och Jan Olof Hedlund. Med den karttekniska delen har Sören Sjöstrand hjälpt oss.

Vill du se en lista med de 84 namnen - klicka HÄR !
Läs artikel ur Falukuriren 4 jan - 08 - klicka HÄR !
Nu finns en karta som visar var alla namnskyltar finns. Kartan har också en tabell med GPS-koordinater för skyltarnas placering. Kartan i PDF-format kan öppnas HÄR!
För att öppna PDF-filer behöver du ev. programmet Adobe Reader.
Det kan du hämta gratis HÄR!

 

En av bilderna i DD som den 15 dec hade en stor artikel om namnskyltarna i Rupstjärn. Artikeln är tyvärr inte tillgänglig för visning här.


 

 

 

 

Nedan några exempel på hur de uppsatta skyltarna ser ut. Klicka för större bild.

 

...................................Vandrare
När du ämnar dig ut i våra fina marker, så kommer du att lite här och där finna våra skyltar. Deras ändamål är att försöka förmedla gamla namn och platser.
Tidigare generationer hade ett stort utbud av geografiska namn för både odlad jord och på platser i skogen. Dessa namn har numera försvunnit ur vårt ordförråd.
Läs våra skyltar!
Det är inga märkvärdigheter de har att förtälja. Vi tror bara att din promenad blir intressantare om du får "ett ord på vägen".

Välkommen ut och leta upp gamla namn som är bortlagda. När du kommer fram till en skylt, så får du dessutom ett bevis på att du är på rätt ställe
- det berikar din utflykt.

 

 

 

Skicka e-post