FÖRORD UR BOKEN "Vår del av Sundborn"

På initiativ av Jan Olof Hedlund samlades den 19 augusti 1993 Kristina Böhlmark, Ann-Christin Eriksson och Sven G Bergkvist med en idé om att göra en dokumentation över Rupstjärn.
Vi konstaterade att Rupstjärn och Riset tillhör samma skifteslag, varför dokumentationen borde omfatta hela skifteslaget.

Lumsviken och Bäckänget togs också med eftersom de inte har någon nära anknytning till annat dokumentationsområde. Svea Eriksson, Greta Morberg och Sören Sjöstrand inlemmades i styrgruppen med uppgift att skriva om folk och bygd på Toftans östra strand. Gunvor Åsberg fyllde upp Rupstjärnsgruppen och så var arbetet igång.

Sedermera har Tage Lindberg medverkat med en omfattande dokumentation om Toftans såg och Bäckänget.
Edvin Jernberg, Einar Svedberg och Håkan Carle har bidragit med beskrivning om Risängsgruvan, vägbygge och andra förhållanden i Riset med omgivningar.
Fristående författares artiklar är signerade medan övriga är verk av styrgruppens medlemmar.
Bernt Jansson engagerades senare för att ta hand om materialets redigering och layout.

Dokumentationen skulle omfatta tiden från storskiftet, som var klart 1857, och fram till sekelskiftet 2000.

Stort tack till Er alla, ingen nämnd och ingen glömd, för all hjälp, upplysningar och berättelser. Utan Er medverkan hade inte denna skrift kommit till.
Vår förhoppning är att dokumentet, med fel och brister men också förtjänster, kan glädja envar och ingen förarga, och överlämnar vi det ödmjukt till läsarna.

 


Skicka e-post