Flygbilder från 1950-talet tagna över
"Rupstjärn, Sundänge och Toftans östra strand".

Bilderna är kopierade från http://www.flygfotohistoria.se/.
Där finns massor av flygbilder från andra delar av Sverige
och där kan man köpa bilderna i olika storlekar, utan stämpel.
Kopiorna nedan har också dålig upplösning och duger INTE
att skriva ut!

Fastighet 1:3 Bloms, tidigare Hagström

Fastighet 1:2 Nyling, tidigare Haglund

Fastighet 9:2 Bosell, tidigare Emma Hedlöf

Fastighet 11:3 Rönnkvist, tidigare Tabor

Fastighet 26:1 Welander , tidigare Gustavsson

Fastighet 3:1 Backlund, tidigare Eriksson

Fastighet 13:4 Hedlunds, tidigare Hedlund

Fastighet 11:4 Eriksson-Åsberg, tidigare Gideon Andersson

Fastighet 1:6 Andersson, tidigare Ljung

Fastighet 2:1 Böhlmark, tidigare Olers

Fastighet 18:1 Nyling, tidigare Nyling

Fastighet 9:15 Wigander, tidigare Bergslaget

Fastighet 17:1 Åsberg, tidigare Åsberg

Fastighet 15:2 Vickman, tidigare Lina Johansson

Fastighet 9:14 Björk, tidigare Bergslaget

Fastighet 16:3 Eriksson, tidigare Augusta Eriksson

Fastighet 10:5 Bergkvist, tidigare Bergslaget

 

Skicka e-post