DET HÄNDE ÅR 2006

De aktuella noteringarna har lagts ut i kronologisk ordning - de äldsta längst ner.
Klicka på en av de här rubrikerna om du vill gå direkt dit!

1. Julen dansades ut 2. Pimpeltävlingen

3. Kartkurs

4. Valborg 5. Vinnare i gissningstävling 6. Dambesök i kolarkojan
7. Skolvägen röjd 8. Sommarfesten 9. Fäbodgudstjänst
10. Vindskydd på Råberget 11. Höstutflykt 12. Livsfarlig vägkorsning
13. Advent    


Julgranen på plats till första advent, trots allt

Almanackan visade lördagen den 2 december. Dagen före 1:a advent. Granen låg därnere vid korsningen vid gamla affären. Strömmen fungerade och lamporna var hela. Kranen var på plats liksom byalaget. Det var nu den stora adventsgranen, eller julgranen, skulle resas.

Men ser dom inte lite förvirrade ut på de första bilderna! Något är visst fel. Det är något som saknas . . .
Jo, snön! Det är barmark, inte ett snökorn syns. Och termometern visade närmare + 10° !!!
Men upp kom granen, som alltid!

 Livsfarligt korsa vägen vid Rupstjärn
Säkrare busshållplatser vid väg 850 som går genom byn

 

Redan 1994 började småbarnsfamiljer och byalaget att agera för att öka säkerheten i anslutning till väg 850 som går tvärs igenom byn. Det har varit många turer under åren, kontakter med Dalatrafik, kommunen, polisen samt med vägverket.
Norra hållplatsen. Kameran ser avfarterna till byn t.v och t.h
Det började med att vi fick vindskydd vid busshållplatserna och sedan den övre (norra) hållplatsen nerflyttad. Efter 12 år gick vägverket med på att göra gångbanor till de båda hållplatserna. Sista veckan i augusti 2006 var detta klart.
De utförde då även en del siktröjning.

Södra hållplatsen. Kameran ser mot Svärdsjö. Väg 850 svänger åt vänster längst bort i bilden.
Polisen har gjort en del hastighetskontroller på sträckan genom byn. Vi har ansökt om hastighetsbegränsning, men det fick vi avslag på.

Dalarnas trafiksäkerhetsråd mätte hastigheten en dag 2005, kl 07.00 - 09.00 samt 13.00 - 15.00. Den som passerade byn med högsta hastigheten höll 141 km/h!
Av uppmätta 739 fordon kördes 407 st ( 55%) fortare än tillåtna 90 km/h.

  Läs mera i några tidningsklipp.
Läs på Dalarnas trafiksäkerhetsförbunds, NTF Dalarna, hemsida.

Upp
En lyckad höstutflykt

Klockan visade strax efter 14 söndagen den 26 september 2006. En karavan av bilar med 28 personer ombord startade från gamla affären i Rupstjärn. På dammiga vägar gick färden mot Råberget. Målet var den "nygamla" kolarkojan som byalaget byggde för sex år sedan.

Vädret var perfekt, med en skön sensommarvärme och en sol som då och då tittade fram. Janne Hedlund hade fyllt bilen med allt som behövdes för att bjuda gänget på kolbullar, enbärsdricka och kaffe med kakor. Tord Wigander fraktade varorna uppför den sista branta stigen till kojan med sin 4-hjuling. Ingemar Åsberg fick också skjuts med Tord upp till kojan, men trots sina 82 år gick han däremot själv hela vägen ner till parkeringen! Strongt!

Efter en stunds vila fortsatte de flesta vandringen upp till toppröset på Råberget. Där kunde vi beundra den fantastiska utsikten men också vindskyddet som några ur laget nyligen restaurerat.
(Se ovan).
Tyvärr gjorde soldiset dock att det var litet svårt att urskilja detaljerna i panoramat från Runn till Rupstjärn.

Tillbaka vid kojan fick vi njuta av kolbullarna som Tord och Jan-Erik serverade direkt från elden i kojans öppna spis. Och Jannes enbärsdricka smakade härligt efter den långa promenaden.
Till er alla som ordnade höstutflykten, från oss alla som deltog - ETT VARMT TACK!

 
 

Upp

..............................Vindskyddet på Råberget

Toppen på Råberget är ett omtyckt utflyktsmål bl.a. av vandrare på Sundbornsleden. Därifrån har man en vidunderlig utsikt över bygden västerut från Runn och norrut förbi Toftan. Men vägen upp är rätt så brant och man kan behöva vila en stund däruppe. Vindskyddet intill toppröset fyller då ett viktigt behov, men har med tiden förfallit och behövt rustas upp.
Tord Wigander, Jan-Erik Böhlmark och Janne Hedlund har åtagit sig detta under sommaren.. De har rätat upp konstruktionen, lagt på nytt tak, bytt en del väggbrädor och byggt en kort vägg på framsidan som regnskydd.. Golv saknades helt tidigare. Slutligen impregnerades skyddet.

Det färdiga vindskyddet
Deltagarna i höstutflykten
(se nedan) skrev sina namn i gästboken.


Upp


Fäbodgudstjänst

Ett femtiotal personer, unga och gamla, Sundbornsbor och utsocknes, hade söndagen den 30 juli sökt sig till den vackra Nästfäboden för att deltaga i gudstjänst anordnad av Rupstjärns byalag.
Vädret stod som vanligt på arrangörernas sida, en härligt blå himmel med sommarmoln och skön temperatur.

Då vi gick in på fäbodvallen möttes vi av en "fäbodros", en välkomstprydnad som Viktoria Bergkvist komponerat efter gammal förebild. (ca en meter i diameter)
Fäbodrosen, av granris och blommor från vallen, flätades över vägen då man väntade besök från bygden.

 

På vallen hade mycket hänt. Folk från Rupstjärn hade satt upp partytält, placerat ut bänkar, stolar, bord och utställningskärmar.
På ett bord fanns vattendunkar, kaffekannor och bröd.
Här syns några av "funktionärerna" som såg till att dagen blev så lyckad.Sundborns kyrkoherde, Lars-Erik Eriksson , uttryckte också han sin uppskattning över byalagets förmåga att ordna allt på bästa sätt.

I sin betraktelse utgick han från Andra Mosebok och berättelsen om Jesu förklaring på berget Tabor. Han kunde anknyta till miljön och utsikten från fäboden.

 

Som vanligt fångade Lars-Erik deltagarnas intresse med sitt jordnära språk.
Möjligen var han mindre imponerad av deltagarnas förmåga då det gällde psalmsång á capella.

Efter gudstjänsten kåserade Sven G Bergkvist om fäboddriftens långa historia. Han berättade också om specifika växter på vallen, växter som dels kunde bota krämpor av olika slag, dels sådana som fungerade som värd för vissa småkryp.
Han avslutade med en uppmaning till alla att verka för att behålla
fäbodmiljöerna genom att vårda byggnader och mark.


Sören Sjöstrand informerade om ägande, ägogränser och tidigare
bebyggelse på Nästfäboden. Han har tidigare inventerat och fotograferat spåren från förr.

Mera om detta och om livet på fäboden finns också i bygdeboken "Vår
del av Sundborn" och på annan plats på byns hemsida.


 

Så var det dags för paus med
kyrkkaffe som byalaget bjöd på.
Det innebar en annan mycket viktig del i gudstjänsten, den sociala samvaron.

Nu studerades och diskuterades livligt de bilder och kartor som fanns uppsatta på skärmar.

Eftermiddagen avslutades med en rundvandring på vallen under Sören Sjöstrands ledning. Då kunde vi se en del av de växter Sven G Bergkvist satt upp på skärmen, liksom rester av den tidigare rätt omfattande bebyggelsen på Nästfäboden.

..... ...

Upp


Sommarfesten

 

Vad vore sommaren på Rupstjärn utan den traditionella byfesten? Ett vackert sommarväder ramade in den härliga festen som i år hölls lördagen den första juli i Ax/Bengts förråd. Festkommitténs inbjudan hade hörsammats av 66 vuxna och 24 barn.
På den inledande tipspromenaden fanns frågor för vuxna och för barn. Många vinster hade skänkts så det blev många vinnare.
Därefter hölls byalagets årsmöte som följdes av mat och kaffe. Maten bestod av potatis, sill, kallskuret m.m. samt grillkorv med bröd.
Många, såväl barn som vuxna, deltog sen i brännboll. Den gemytliga festen fortsatte till långt in på natten med bl.a. musik, sång, lotterier och till och med dans. Vilken stämning!!

Vill du se flera bilder från festen? Klicka på brännbollsbilden ovan så öppnas en ny sida!

............................................................................................................Upp


.........................................Skolvägen röjd


På baksidan av Tjärnberget finns en gammal stig som användes av skolbarnen från Lisselbo och Persarvet när de skulle till skolan på Rupstjärn, därav namnet Skolvägen.
Den användes naturligtvis även av vuxna, bland annat när de skulle handla i affären på Rupstjärn. Under 1930- och 1940-talet användes den rätt ofta av "klockar" August och Johanna Andersson som ägde och brukade jordbruksfastigheten på Rupstjärn men var bosatta i Lisselbo.
På senare tid har stigen inte brukats så mycket vilket har gjort att den växt igen med sly.

Den 29 juni 2006 tog ett röjargäng bestående av Tord Wigander, Jan Erik och Kristina Böhlmark, Ingvar "Kalle" Andersson, Janne Hedlund samt Lena och Svante Nygren och röjde upp stigen.
Av bilderna att döma var det ett ganska hårt arbete gänget utförde . . .men de njöt nog också av en trevlig samvaro.

Förhoppningen är att Skolvägen nu kommer att användas så att den bevaras för framtiden. Den kommer också att utmärkas med namnskyltar.

 

Upp


.............................Dambesök i kolarkojan

Tordagen den 1 juni, i strålande väder med försommargrönska, var personalen på
Risholnsgården på besök vid kolarkojan. De gjorde även en tur upp på Råberget och beundrade utsikten från Sundborns högsta berg, 407 m.ö.h.
Besöket ingick som en del i deras friskvårdsprogram.
Tord och Janne gräddade kolbullar som visade sig vara en ny rätt för de flesta. Kockarna fick
godkänt betyg av de 18 damerna.

Upp


 

Resultat av gissningstävling


Upp


..........................Valborgsmässoafton 2006


En ganska kraftig vind under dagen fick oss att undra om det skulle gå att tända de efterlängtade våreldarna i år. Men då solen sjönk allt lägre avtog vinden också allt mer.
Klockan 21 var saken klar - byalagets ordförande kunde kommendera eld! Den stora riskasen där på kanten av grustaget fick tändas. Brasan värmde gott i den inte allt för kyliga vårkvällen.
Det blev en alldeles underbar Valborg!
Bilderna får tala för sig själva.

En timme senare brakade fyrverkeriet upp mot den allt mörkare himlen. Men tyvärr ville inte stjärnregnet fastna i fotografernas minneskort. Att kvällen fastnade i minnet hos de många byborna som samlats runt majbrasan år 2006 är dock helt klart!


Upp


Kartkurs våren 2006

Den 25 april samlades 21 bybor till en kurs för att lära mera om vår bygds historia främst utifrån kartor. Kursen pågår vid två tillfällen. Den här kvällen handlade om jordbrukets historia och betydelse för landskapsbilden, storskifte och laga skifte samt historiska kartor.

Märta Ohlsson från Länsstyrelsen gav oss en intressant föreläsning med start i istiden. Några detaljer överraskade nog många bland åhörarna.
Under kaffepausen studerades litteratur som Märta dukat upp.
Att tolka kartor är inte alltid lätt. Det gäller t.ex. att göra klart för sig både vad kartan verkligen vill visa och vad den inte visar! Märta hade många exempel,
några deltagare hade också tagit med egna kartor. Sören har många i sin dator.
Naturligtvis studerades framför allt kartor som gällde vår egen bygd.
På bilden t.h. visar Nyling den stora kartan över Rupstjärn och Riset från storskiftet på 1850-talet.

Den 21 juni fortsatte kursen med en fältvandring.
Tyvärr deltog inte alla från den första delen av kursen, kanske bl a beroende på osäkert väder.
Med hjälp av ett kartöverlägg gjordes en historisk tillbakablick i byn. Kartöverlägget bestod av ett flygfoto från år 2001 som bakgrund. På detta låg en avritning av storskifteskartan från ca 1850. Ett perfekt redskap för att se ev förändringar som skett under de senaste ca 150 åren.
Vandringen avslutades med fika hemma hos Böhlmarks.

Kartöverlägget som an-vändes vid vandringen.

T.v. den västra halvan och t.h. den östra halvan.

Klicka för att se större bilder. Tyvärr kan inte heller dessa göra överlägget rättvisa, men kan kanske ge en bättre uppfattning om hur det smarta kartöverlägget fungerade.

Upp


Pimpeltävling på Rupstjärn den 12 mars 2006

Den sedvanliga pimpeltävlingen genomfördes med sol, lite nordlig vind och bara 2-3 minusgrader. Nitton vuxna och sjutton barn deltog i tävlingen, andra grillade korv och serverade kaffe och saft eller bara njöt av sol och värme. (Bilderna nedan är klickbara)

Segrare i vuxenklassen blev Gert Andersson med 840 g. Han syns i röd jacka längst t.h.på sista bilden.
Tvåa blev Hans Aspman med 360 g och trea Stefan Eriksson.
I barnklassen segrade Sara Andersson med 610 g. Fredrik Andersson kom på andra plats med 600 g och på tredje plats Patrik Östlund med 190 g.
Alla barn som deltog i tävlingen fick priser som uppmuntran.

........................................................................................................................Upp


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Julen dansades ut i Rupstjärn

Söndagen den 15 januari samlades byborna i Rupstjärn för att på traditionellt sätt dansa ut julen. Det skedde förstås vid den vackra julgranen som sen i slutet av november lyst upp byn.
(Se "Det hände år 2005")
Festkommittén hade dukat upp med varm korv, kaffe och förstås glögg.
De yngre spanade otåligt efter hästen som tomten brukar komma ridande på. Men den här gången kom han pulsande till fots dragande en kälke med säcken full av godispåsar.
Tyvärr blev inte bilderna så lyckade som fotografen hade hoppats, men de kan nog ändå förmedla något av den stämning som rådde denna fina vinterkväll.

Och med detta vill webb-kommittén önska alla som besöker den här sidan ett riktigt
.........................................................GOTT NYTT ÅR!

 

....

Upp

 

Skicka e-post