BYGDEHISTORIER


Olika smak
En mas kommer körande med ett lass gödsel och möter en annan.
- Vart skä du med gösseln?
- Den skä ja ha på jordgubbarna.
- Må hä. Vi brukä ha söcker å grädda på våra vi.

De nya glasen
En svärdsjökarl kommer in i butiken där den höfärdige expediten nyss skaffat sig pincené.
- Va sir du genom glasa? frågar svärdsjökarlen.
- För ögonblicket ser jag en åsna.
- Va´nt ä hä ja kunn tro, att ä va spejilglas i dom.

Självklart
En sundbornskarl kommer en kall decembermorgon körande till Falun.
- Ligger Toftan nu? frågar handlarn när han sätter in hästen på hans gård.
- Ja, stog ´an så syndes ´an fäll ända hit.


Strecket
En kulla kommer inkutande till en annan och ropar att hennases gubbe hänger i ett träd i skogen.
- Hä va föll väl att ja feck veta va klästrecke taji väjen, som ja leta efter halv dan, säger den andra.

Ändrad ställning?
En polis kommer in i en affär i Falun och frågar en svärdsjöbonde som står där:
- Är det ni som satt hästen här utanför?
- Täjj, sa bonden, har han satt säg nu? Han stog då föll när jag geck in.

En gruvlig historia
En arbetare hade omkommit i Falu gruva. En av hans söner skickades hem för att på skonsammast möjliga sätt underrätta modern
- Hännä sittä du mamma och vet assint och pappa har dumpi ner i gruva å släji ijäl sä. Barä myssa vatt kvar åv´an.
Varpå modern svarade:
- Du lär ta hem´na du då.


På väg
En Bengtshedskarl och en Rupstjärnskarl, som alltid varit osams, möttes på vägen.
- Ha´nt fan täji däg än?
- Nej, öm an int skä tä nu då så.

Vägsyn
Länsman i Svärdsjö anmärkte en gång vid vägsyn att vägen var för smal och fick till svar:
- Räckón tä på längda då?

För nära gränsen
Svärdsjökarlarna äro hållna för att vara "kvicka och slagfärdiga". I ett sällskap skulle en sundbornskarl sätta en svärdsjökarl på det hala:
- Du som ä från Svärdsjö kan fäll säg nå kvickt, varpå svaret kom omgånde:
- Nä int kan ja hä int, ja bor så nära Sundborns rå så.

Olika mycket
En bonde från trakten kommer en morgon , sedan det snöat duktigt under natten, in till staden med ett vedlass. Patron Z står i dörren till sin butik och frågar lite överlägset:
- Nå ni har väl fått mycket snö i Svärdsjö nu?
- Ja de sôm ha storâ ägur ha fått bra nog.

På tåget
Två gubbar sitter i samma kupé och resonerar. Tåget har just lämnat Borlänge, då den ena byter om samtalsämne och frågar:
-Vart skä du ge dej i väg då?
- Tä Falun.
Tåget rullar vidare, och båda sitta tysta en lång stund. Så säger den första:
-Sittä å täntjä på hur vigt dä är å resa nu för tiden, å så kneput tåga går. Nu ä du till exempel på väg tä Falun, å ja ä på väg från, och ändå sittä vi på samm' tåg.

När prosten gick bet
En prost mötte en dag en dalmas. Prosten, som ville skämta med masen, frågade:
- Kan du svara på tre frågor så skall du få en krona.
- Kör te, å du ska få tebaka kronan, sa masen, om du svarar på tre frågor, som jag vill göra.
- Men jag vill fråga först, sa prosten.
- Ja de begrips, sa masen.
- Hur långt är det från öster till väster? frågade prosten.
- Jo, de ä en dagsresa, för solen går upp i öster och ner i väster, och det gör hon på en dag, sa masen.
- Hur långt är det mellan himmel och jord? fortfor prosten.
- Jo dä ä ett knäfall, för himlen är Guds stol och jorden är hans fotapall.
- Hur mycket rök blir det av sju famnar alved? återtog prosten.
-Man väger ve'n å bränner opp den, å så väger man askan, så får en se va som gått opp i rök.
- Rätt svarat, sa prosten.
- Nu ä dä min tur, sa masen.
- Känner du far min?
- Nej.
- Känner du mor min då?
- Nej.
- Känner du bror min då?
- Nej.
- Jo ser du, Gud är allas vår fader och jorden allas vår moder och Kristus allas vår broder. Såna där saker tycker jag du skulle ha reda på, du som är prost, sa masen.

 

Ho feck duga
Det var i småskolan. En av pojkarna kommer fram till fröken och sticker fram blyertspennan:
- Väss penna åt mäg du!
Fröken talar vänligt och något omständigt med pojken för att lära honom ett hövligare tilltalssätt.
- Nå, om du vill att jag ska formera pennan åt dig, hur bör du då säga?
Pojken funderar en stund, tittar på pennan och avgör:
- Hä va däsamma. Ho får duga ett tag tä.

......................................................................................Upp


Skicka e-post