BYGDEBOKEN - hur den kom tillÖverst f. v. Gunvor Åsberg och Sören Sjöstrand ........
Nästa rad f.v. Kristin Böhlmark, Jan Olof Hedlund
Tredje raden f.v. Ann-Christin Eriksson och Greta Morberg .......
Längst fram f.v. Sven G Bergkvist och Svea Eriksson

 

Under mer än tio års tid samlade den här gruppen material till en bok om bygden.

I starten gällde dokumentationen byn Rupstjärn.Ganska snart vidgades dock området för bokens innehåll till att också omfatta de närmaste byarna, nämligen Risänget, Riset, Toftänget, Bäckänget och Lumsviken, d.v.s."Vår del av Sundborn" vilket också blev bokens titel.

 

Bernt Jansson tog hand om redigering och layout i datorn tillsammans med Janne Hedlund.
Det blev även en CD!

Klicka på boken så får du se dess vackra baksida!

Samtliga fastigheter finns på en eller flera bilder i boken. Jord- och skogsbruk m.m. förr och nu beskrivs i ord och bild. En mängd personbilder, bl.a. många gamla fina skolkort.


 

Skicka e-post