BYALAGETS STYRELSE

Funktion
Namn
Mandatperiod
Anm
Ordförande Karin Bodin 2015-2017  

Sekreterare
Vice ordförande

Tina Johansson 2015-2018  
Kassör Linnea Jäderlund 2015-2018  
Övr ledamöter Maria Bränd 2015-2018  
       
Suppleanter Roger Backlund 2015-2018  
  Anneli Stängnings 2015-2018  
Valberedning Kristina Böhlmark   sammankallande
  Anette Klockarmark    
       
Revisorer Tord Wigander    
  Hans Åke Bosell    
Web-kommitté Tina Johansson   Webmaster
       
      Gruppansvariga:
Lag Väst Julgranen 2016-2017 Carina - Robert
Lag Öst Badet, Rupstjärn sköljer 2016-2017 Ulrika -Anders
Lag Nord

Bystädning, vår/höst aktiviteter

2016-2017 Kristina -Jan.Erik
Lag Syd Sommarfest 2016-2017  
       

 

Skicka e-post