BILDARKIVET

Här visar vi några bilder ur vårt arkiv som redan då boken "Vår del av Sundborn" skrevs rymde mer än 500 foton. Sen dess har åtskilligt flera tillkommit. Med dagens digitalkameror ökar mängden bilder snabbt. Tyvärr är det stor risk för att de inte kommer att bevaras lika väl som tidigare.
Av våra gamla fotografier har vi här valt ut ett litet axplock som exempel. De finns också med i vår bygdebok. Som vanligt kan du förstora en bild genom att klicka på den.

Jord- och skogsbruk förr

Höbärgning
Potatisupptagning
Havreskörd år 1932
Dikesgrävning
Timmerlass år 1928
Hästforor på Lomsen
Barkning
Kolmila
KolstigGamla fordon

Affären i Rupstjärn med Johan Hagströms Over-land, årsmodell 1914. Nash 323 Sedan, 1928 års modell. OBS registrerings-numret W1. Konrad Hedlunds DKW
En av Gideon Anderssons mjölkbilar - här en Scania. Sarolea av 1927 års modell. Helge Hedlöf vid sin Volvo från från 1947.
Cadillac av 1947 års modell. Cyklar var förstås det vanligaste fortskaffnings-medlet förr. Och vintertid var spark och kälke var mans fordon.

 


Gamla skolkort

Anders Carlborgsson donerade pengar till att bygga en skola i Rupstjärn. Den stod färdig år 1886. Undervisningen pågick t.o.m. år 1940. Den fortsatte sen i Finngärdets skola (nuvarande vävstugan).
Vi visar några skolkort ur vårt arkiv. Om du klickar på ett kort förstoras bilden och du får en lista över elevernas namn.
OBS! Elevernas namn står inte i den ordning de finns på kortet! (stora bilden)

Vårt äldsta -från 1888
År 1900
År 1908-09
År 1922
År 1931-32
År 1935
Läraren Lisa Isberg
Skolan efter 1886
Läraren Sara Andersson

 


En gammal kolarkoja återuppstår

Hösten 1999 beslutade byalaget att uppföra en gammaldags kolarkoja vid någon gammal kolarplats. Den skulle se ut på samma sätt som förr i tiden. Man fastnade för en kojruin från 1930-40-talet på Råbergets sydsluttning. Då kolade Erik "i Hagen" Vestberg där. Platsen låg i anslutning till Sundbornsleden (se nedan) så vandrare skulle kunna rasta vid kojan.
Efter tillstånd från markägaren satte bygget igång i maj år 2000. Eldsjälar för bygget har varit Tord Wigander, Tore Hedlöf, Jan Erik Böhlmark och Jan-Olof Hedlund.

 

Här hittade vi den gamla eld-staden. Platsen hade helt vuxit igen så röjningsarbetet tog sin tid. Så var eldstaden åtkomlig. Vi eldade - inte för värmen utan för att röka bort myggen!
Kojan började ta form . . . . . och äntligen stod den klar. Kojan har blivit ett populärt utflyktsmål. Det framgår av gästboken.

Klipp ur tidningen "Falumiljö"nr 2-juni 2005, utgiven av Miljökontoret i Falun


Skicka e-post